Skip Navigation Links

ผลการค้นหา ปรีติ โอวาทชัยพงศ์

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 2 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • การคำนวณเชิงควอนตัม - ธุรกิจใหม่มาแรง (new)

  การคำนวณเชิงควอนตัม - ธุรกิจใหม่มาแรง (new)

  • 26.00 หน้า
  • 25.90 MB
  • "แสง-ควอนตัม-สื่อสาร-แอลอีดี"
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  (July 16 - upload no.2) รายงานนี้นำเสนอ1) รายละเอียดของผลกระทบทางธุรกิจที่สามารถพลิกโฉมได้ด้วยการคำนวณเชิงควอนตัม2) เหตุใดองค์กรจึงต้องเตรียมการ ณ บัดนี้3) แผนที่นำทางห้าขั้นตอนสู่การบรรลุผลทางธุรกิจโดยนำการคำนวณเชิงควอนตัมไปใช้งานขออภัย หน้าที่ ๒ ไม่สามา...

 • รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ไอทีควอนตัม (๓): “คอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม” (ความรู้รอบตัว พ.ศ. ๒๕๖๐)

  รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ไอทีควอนตัม (๓): “คอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม” (ความรู้รอบตัว พ.ศ. ๒๕๖๐)

  • 168.00 หน้า
  • 44.00 MB
  • "แสง-ควอนตัม-สื่อสาร-แอลอีดี"
  • 978-616-440-715-2
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  งานสื่อสารความรู้ไอทีควอนตัมสำหรับบุคคลทั่วไปลำดับที่สามฉบับนี้ มีปัจจัยกระตุ้นมาตลอดทศวรรษก่อนมาจนถึงปี พ.ศ. 2559 ที่สาระข่าวสารต่าง ๆ ระบุว่านักฟิสิกส์ นักคณิตศาสตร์ นักวิทยาการคอมพิวเตอร์และนักวิจัยทั่วโลกได้พัฒนาประมาณการถึงจุดต่อเชื่อมของยุคไอทีปัจจุ...

หน้า: 1