Skip Navigation Links

ผลการค้นหา ปรมินทร์ แสงวงษ์งาม

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 3 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • ทรัพย์สินทางปัญญาเทคโนโลยีรหัสลับเชิงควอนตัม (พ.ศ.๒๕๕๙)

  ทรัพย์สินทางปัญญาเทคโนโลยีรหัสลับเชิงควอนตัม (พ.ศ.๒๕๕๙)

  • 86.00 หน้า
  • 6.03 MB
  • "แสง-ควอนตัม-สื่อสาร-แอลอีดี"
  • 978-616-413-846-9
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  การพิจารณาเน้นหนักกับทรัพย์สินทางปัญญาของเทคโนโลยีอุบัติใหม่ที่เพิ่งได้รับความสนใจในโลกและยังมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นที่ยังไม่สูงมากนัก การเร่งสืบค้นแสวงหาผ่านช่องทางสิทธิบัตรนั้น อาจได้พบโอกาสให้เกิดการสอดแทรกขึ้นในเวทีใหม่นี้ได้บ...

 • รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ไอทีควอนตัม (2): การประยุกต์ควอนตัม (๒๕๕๙)

  รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ไอทีควอนตัม (2): การประยุกต์ควอนตัม (๒๕๕๙)

  • 60.00 หน้า
  • 19.12 MB
  • "แสง-ควอนตัม-สื่อสาร-แอลอีดี"
  • 9786164068315
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  คล้อยหลังช่วงหลายปีของทศวรรษ พ.ศ. 2550มานี้ วิทยาการด้านกลศาสตร์ควอนตัมที่มีอายุเป็นทางการมาใกล้ร้อยปีแล้วนับตั้งแต่ปี ค.ศ.1925 (พ.ศ.2468) และได้รับการกล่าวถึงมากขึ้น แม้จะยังดูลึกลับซับซ้อนกับการนำไปใช้งานหรือเพื่อการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของหลากหลายวงก...

 • การสำรวจระบบสารสนเทศด้านสุขภาพของโลกสู่การพัฒนาระบบอัจฉริยะประเทศไทย พ.ศ. 2553

  การสำรวจระบบสารสนเทศด้านสุขภาพของโลกสู่การพัฒนาระบบอัจฉริยะประเทศไทย พ.ศ. 2553

  • 150.00 หน้า
  • 27.28 MB
  • การบริหารจัดการความรู้โทรคมนาคมไทย กับ การสื่อสารเชิงแสงและควอนตัม
  • 978-616-12-0161-6
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

          ผลของการสำรวจระบบสารสนเทศด้านสุขภาพและการแพทย์ของประเทศตัวอย่างที่มีการพัฒนาแล้วนั้น มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน กำหนดแนวทางและนโยบายทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยเอง รวมทั้งจะเป็นประโยชน...

หน้า: 1