Skip Navigation Links

ผลการค้นหา ชยสาโร

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 34 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • พ่อแม่ ผู้แสดงโลก [ชยสาโร]

  พ่อแม่ ผู้แสดงโลก [ชยสาโร]

  • 29.00 หน้า
  • 1.96 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  การที่พ่อแม่ทำหน้าที่ครูคนแรก แสดงโลกที่ถูกต้องแก่ลูก จะทำให้ลูกพัฒนาความรู้สึก ท่าทีการมองโลก สังคม และเพื่อนมนุษย์ในทางที่ดี โดยเฉพาะ-มองเพื่อนมนุษย์ด้วยท่าทีที่เป็นมิตร มีไมตรี-มองสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะธรรมชาติ ด้วยความรู้สึกซาบซึ้ง เห็นความงาม ความสงบ ป...

 • สัจธรรมสะท้อน [ชยสาโร]

  สัจธรรมสะท้อน [ชยสาโร]

  • 33.00 หน้า
  • 1.45 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ถอดความจากธรรม เทศนาของพระอาจารย์ชยสาโร เรื่องใกล้เกลือกินเกลือ ที่บ้านบุญ ปากช่อง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ พระอาจารย์ชยสาโรเมตตาตรวจแก้ปรับปรุงต้นฉบับและอนุญาตให้พิมพ์เผยแพร่ได้ ในการพิมพ์ครั้งที่ ๓ ได้ จัดทำปกใหม่ และปรับตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ขึ้นดา...

 • มนุษย์ที่สมบูรณ์ [ชยสาโร]

  มนุษย์ที่สมบูรณ์ [ชยสาโร]

  • 53.00 หน้า
  • 1.09 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ชีวิตที่สมบูรณ์ เป็นอย่างไร มีจริงไหม เป็นไปได้ไหม พระอาจารย์ชยสาโรกล่าวว่า ศาสนาพุทธอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่มีจริง เป็นไปได้ แต่ต้องมาจากการสร้างสมบารมี ศรัทธามั่นคงความเพียรไม่ระย่อ และมีปัญญากำ...

 • สุขเป็น...ก็เป็นสุข [ชยสาโร]

  สุขเป็น...ก็เป็นสุข [ชยสาโร]

  • 35.00 หน้า
  • 0.34 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

          สิ่งแรกที่ผู้ต้องการชีวิตที่ดีงามควรกระทำ คือฝึกให้หยุดจากการกระเสือกกระสนสักพักหนึ่ง ลืมหูลืมตาขึ้นพิจารณาความเป็นมนุษย์ของเรา ว่าเราเกิดมาทำไม อะไรคือสิ่งที่สูงสุดที่เราควรจะได้จากชีวิต เราควรจะให้อะไรไว้กับโลกนี้ คำถามเหล่าน...

 • สร้างตน [ชยสาโร]

  สร้างตน [ชยสาโร]

  • 64.00 หน้า
  • 4.19 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  นาถกรณธรรม ธรรมสร้างที่พึ่ง 10 ประการและอคติ  ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านhttp://www.ebooks.in.th/search/writer/ชยสาโร

 • หนี้ศักดิ์สิทธิ์ [ชยสาโร]

  หนี้ศักดิ์สิทธิ์ [ชยสาโร]

  • 37.00 หน้า
  • 0.20 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

        หนี้พ่อแม่ไม่ใช่หนี้ธรรมดาแต่เป็นหนี้ศักดิ์สิทธิ์ ลูกคนใดสามารถปลูกฝังหรือชักนำให้พ่อแม่ผู้ไม่มีศรัทธาในหลักธรรมหรือมีศรัทธาน้อย ได้มีศรัทธามาก พ่อแม่ผู้ไม่มีศีลหรือมีศีลที่ขาดตกบกพร่องได้มีศีลมากขึ้น ลูกทำอย่างนี้ได้สำเร็จก็ถือว่าตอบ...

 • เพาะปัญญา [ชยสาโร]

  เพาะปัญญา [ชยสาโร]

  • 77.00 หน้า
  • 3.73 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  หนังสือ เพาะปัญญา เป็นหนังสือ ที่รวมธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชยสาโร ว่าด้วยการศึกษาวิถีพุทธ ซึ่งเป็นงานที่พระอาจารย์ให้ความสำคัญในระดับสูงเป็นพิเศษ พระอาจารย์เน้นเสมอว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา และคนไทยควรได้เรียนรู้ และได้รับประโยชน์จากหลักคำสอนเพื่อพัฒน...

 • หลักรัก [ชยสาโร]

  หลักรัก [ชยสาโร]

  • 79.00 หน้า
  • 0.27 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  จากธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชยสาโร เรื่อง จากรักสู่เมตตาดาวน์โหลด ภาคภาษาอังกฤษhttp://www.ebooks.in.th/ebook/4150/

 • On Love

  On Love

  • 76.00 หน้า
  • 0.59 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  This small book began life as a Dhammatalk given in the Thai language.  After I had edited the transcribed version it was printed in Thailand under the title Lak Rak.  One of the readers of that book, Varangkana Lamsam, found...

 • คลายปม ๒ [ชยสาโร]

  คลายปม ๒ [ชยสาโร]

  • 108.00 หน้า
  • 7.05 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

        สืบเนื่องจากการ ที่พระอาจารย์ได้ “คลาย” ข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับธรรมะด้วยการเมตตาให้คณะผู้จัดทำ นำคำตอบของคำถามจากญาติโยมซึ่งมีในการบรรยายธรรมของพระอาจารย์ ในหลายโอกาสมารวบรวมและเรียงร้อยเป็น อักษรสัมพันธ์กับธรรมะในรูปของ...

หน้า: 1 2 3 4