Skip Navigation Links

ผลการค้นหา ชยสาโร

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 34 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • งานกินเกลือ [ชยสาโร]

  งานกินเกลือ [ชยสาโร]

  • 39.00 หน้า
  • 11.44 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ผู้ที่สละเวลา สละความสะดวกสบายมาฝึกตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเสมือนเป็นงานกินเกลือ คือขัดเกลากิเลสของตนเอง เป็นโอกาสที่จะได้ถวายความดีแก่พระศาสนา       ยอดของความดีหรือบุญกุศลสูงสุดคือภาวนา เราภาวนากับความ...

 • โกรธทำไม ? [ชยสาโร]

  โกรธทำไม ? [ชยสาโร]

  • 120.00 หน้า
  • 3.91 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         พระอาจารย์ชยสาโรเมตตาตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า “โกรธทำไม ?” ซึ่งเป็นการรวบรวมธรรมเทศนา ๕ เรื่องแสดงในที่ต่างๆ ในระยะหลายปีที่ผ่านมา ได้แก่เรื่อง ความโกรธไม่สมควรแก่เรา จิตที่แค้นนี้ต้องชำระ บุพเพชอบวิวาท โกรธได้ถ้าเป็นเทวดา และไ...

 • พอดี

  พอดี

  • 88.00 หน้า
  • 8.97 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  รวมปกิณกธรรมสั้นๆ ของ หลวงพ่อชา  สุภัทโท, พระอาจารย์ปสันโน, พระอาจารย์ชยสาโรและโอวาทธรรมของหลวงพ่อชาเรื่อง ธุดงค์-ทุกข์ดง

 • เรื่องเรือง เรื่องโรย [ชยสาโร]

  เรื่องเรือง เรื่องโรย [ชยสาโร]

  • 44.00 หน้า
  • 2.75 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         "..พระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่ไหน พุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่วัดวาอาราม พุทธศาสนาไม่ได้อยู่ในตู้พระไตรปิฎก พุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่สถาบันสงฆ์อย่างเดียว พุทธศาสนาอยู่ที่กายอยู่ที่วาจา อยู่ที่ใจของชาวพุทธทุกคน เราทุกคนมีส่วน และมีสิทธ...

 • อรุโณทัย

  อรุโณทัย

  • 44.00 หน้า
  • 1.81 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         การปฏิบัติให้ถูกต้องนั้น พระพุทธองค์ไม่ได้มองข้ามความสำคัญของสิ่งแวดล้อม หรือถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่จิตทั้งหมด เช่น เพียงทำจิตใจเราให้ดี ทุกอย่างก็จะดีไปเอง หากพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าคนเราจะต้องพัฒนาชีวิตทุกๆ ด้าน คำสอนของพระ...

 • ตามความเป็นจริง [ชยสาโร]

  ตามความเป็นจริง [ชยสาโร]

  • 107.00 หน้า
  • 42.64 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ภาพประกอบคติธรรมในการแต่งหนังสือประเภทนี้เป็นครั้งแรก อาตมาประสงค์ว่าผู้อ่านทั้งหลายจะได้ทั้งความรู้ ทั้งความรู้สึกตรงตามความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้นและสัมผัสรสชาติของ ธรรมะบันเทิงถ้าเป็นได้ ขอให้อ่านเล่มนี้ช้าๆ อนุญาตให้จิตใจของตนมีเวลาซึมซับบรรยากาศและคว...

 • Seen in their true light

  Seen in their true light

  • 107.00 หน้า
  • 65.10 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  Although never a photographer myself, I have always been fond of photography. Last yearI decided to produce a Dhamma book that would be of interest to the many people in Thailandwho do not usually read Dhamma books. It would be a book of photographs. I as...

 • ศาสตร์ไหนสันติ

  ศาสตร์ไหนสันติ

  • 74.00 หน้า
  • 5.02 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  -สัมโมทนียกถาของพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต)-บทบาทพระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างสันติภาพและสันติสุขในสังคม-พุทธ ศาสน์หรือไสยศาสตร์ทางเลือกที่ยั่งยืนของคนยุคใหม่อนุโมทนาธรรมทานโดย โรงเรียนทอสีดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านชยสาโรhttp://www.ebooks.i...

 • ปัจจุบันสดใส [ชยสาโร]

  ปัจจุบันสดใส [ชยสาโร]

  • 52.00 หน้า
  • 0.89 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ...เรียนรู้จากปัจจุบัน จิตใจเราก็จะเริ่มสงบ เหมือนคนที่นิ่งจากเงาตามตัว นั่งอยู่ในร่มไม้ เริ่มเรียนรู้จากชีวิต จะเห็นว่า ความรู้สึกต่าง ๆ อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตมันเกิดแล้วดับ เกิดแล้วดับ มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน ให้...

 • อะไรนะ [ชยสาโร]

  อะไรนะ [ชยสาโร]

  • 68.00 หน้า
  • 2.59 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ท่านอาจารย์ชยสาโร ได้เมตตาอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ระลึกถึงความสำคัญของการสื่อสารทางวาจาอยู่เป็นนิจ เพราะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องกระทำกันอยู่ทุกวันและสามารถเผลอไผลได้ตลอดเวลา แม้แต่กับลูกศิษย์ตัวน้อยๆ ท่านก็สอนให้ลงท้ายคำพูดด้วยค...

หน้า: 1 2 3 4