Skip Navigation Links

ผลการค้นหา กองบรรณาธิการภาษาจีน สำนักพิมพ์ทองเกษม

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 2 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • เก่งศัพท์กับระโยค HSK ระดับ 1-4

  เก่งศัพท์กับระโยค HSK ระดับ 1-4

  • 154.00 หน้า
  • 28.57 MB
  • สำนักพิมพ์ทองเกษม
  • 978-616-285-138-4
  • ฿165.00 ฿148.00

        หนังสือเสริมทักษะภาษาที่มีชื่อว่า "เก่งศัพท์กับประโยคHSK ระดับ 1-4" ที่รวบรวมคำศัพท์สำหรับสอบวัดระดับภาษา HSK อย่างถูกต้อง เป็นหนังสือที่จะทำให้ผู้อ่านเรียนรู้ถึงหลักความหมายคำศัพท์ภาษาจีนได้อย่างครบถ้วน ภายในหนังสือประกอบไป...

 • เก่งศัพท์กับประโยค HSK ระดับ 5

  เก่งศัพท์กับประโยค HSK ระดับ 5

  • 202.00 หน้า
  • 10.32 MB
  • สำนักพิมพ์ทองเกษม
  • 978-616-285-145-2
  • ฿255.00 ฿223.00

      เรียนรู้คำศัพท์ที่เป็นรากฐานสำคัญในการสอบวัดระดับภาษาจีนพร้อมความหมายที่ถูกต้องและครบถ้วน รวบรวมคำศัพท์จากการสอบวัดระดับภาษาจีนในระดับที่ 5 จำนวน 1,300 คำ ประกอบด้วย คำศัพท์ พินอิน ประเภทของคำ คำแปล ประโยคตัวอย่าง คำแปลประโยคตัวอย่าง เพื่อเป...

หน้า: 1