Skip Navigation Links

ผลการค้นหา กลิ้งโคลงแก้มขาว

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 3 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • เรื่องราวในช่องว่าง

  เรื่องราวในช่องว่าง

  • 101.00 หน้า
  • 1.54 MB
  • go2writer
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ความใกล้ชิดที่มากเกินไป อาจทำให้เรามองไม่เห็นตัวเองเรื่องราวในช่องว่าง คือ บทกวีที่ถ่ายทอดออกมาเพื่อย้อนมองกลับเห็นภายในตนเองอย่างชัดเจนถึงห้วงอารมณ์ความรู้สึก ที่ด่ำลึกภายในใจสถานที่ซึ่ง เราอาจจะละเลย ในบางครั้งคราเพราะหัวใจไม่ชอบอยู่ในที่แออัดแต่ปรารถนา...

 • Canto on the night Full

  Canto on the night Full

  • 115.00 หน้า
  • 0.94 MB
  • go2writer
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ว่ากันว่า แคนโต้คือกลอนชนิดหนึ่งที่สามารถหยั่งลึกลงไปสู่จิตใจของคนที่อ่านมันได้และรับรู้ถึงอารมณ์เบื้องลึกของคนคนนั้นอย่างชัดเจนยามค่ำคืนอันเงียบสงัด... ช่วงเวลาแห่งความคิดคำนึงบางครั้ง การปลดปล่อยตนเองให้ได้พบเจอกับความสุข เศร้า เหงา อบอุ่น ละมุนละไมก็อา...

 • สมุดกลอนหมายเลข ๑

  สมุดกลอนหมายเลข ๑

  • 88.00 หน้า
  • 0.51 MB
  • go2writer
  • ฿75.00 ฿50.00

  "หัวใจจะมีความหมาย เมื่อไม่ไร้ความรัก" .... สมุดกลอนหมายเลข ๑ ที่รวบรวมกลอนเปล่าและบทกวี 49 เรื่อง ร้อยเรียงไว้ด้วยความรักและความหวัง พร้อมแล้วให้ทุกท่านได้ร่วมดื่มด่ำกับห้วงอารมณ์ที่อิ่มล้น

หน้า: 1