Skip Navigation Links

ผลการค้นหา กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 2 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • ฤๅษีดัดตน

  ฤๅษีดัดตน

  • 76.00 หน้า
  • 13.38 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ขยับกายสบายชีวีด้วยการบริหารแบบไทย       ให้ความรู้ท่ากายบริหารแบบไทยฤาษีดัดตนพื้นฐาน ๑๕ ท่า ซึ่งคัดเลือกโดยสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และบำบ...

 • คู่มือโยคะวัยรุ่นสำหรับฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

  คู่มือโยคะวัยรุ่นสำหรับฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

  • 106.00 หน้า
  • 3.07 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         โยคะเป็นศาสตร์เก่าแก่แขนงหนึ่งซึ่งทั่วโลกมีการศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสุขภาพหรือแก้ปัญหาการเจ็บป่วย โดยนำการฝึกปฏิบัติมาใช้ใน 2 เรื่องหลัก คือ การบริหารร่างกาย(อาสนโยคะ) และการฝึกการหายใจ(ปราณโยคะ) ซึ่งผู้ที่ได้ศึกษาและ...

หน้า: 1