ผลการค้นหา ศ.นพ.ประเวศ วะสี

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 3 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • ความสุขปีใหม่ เข้าใจ"คุกที่มองไม่เห็น" [ศ.นพ.ประเวศ วะสี]

  ความสุขปีใหม่ เข้าใจ"คุกที่มองไม่เห็น" [ศ.นพ.ประเวศ วะสี]

  • 24.00 หน้า
  • 0.33 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  มนุษย์เมื่อเข้าถึงความจริงจะประสบอิสรภาพ เกิดความสุขอย่างล้ำลึก เกิดความรักอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพธรรมชาติทั้งหมด อันเป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยสันติ ทั้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

 • ฮู้ซื่่อๆ รู้ซื่อๆ รูู้สึกตัว

  ฮู้ซื่่อๆ รู้ซื่อๆ รูู้สึกตัว

  • 36.00 หน้า
  • 3.06 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  หนังสือเฉพาะกิจเพื่อโครงการ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ l ประวัติหลวงพ่อโดยสังเขปl จากหลวงพ่อเทียนสู่โลกแห่งการเจริญสติ   ...ศ.นพ.ประเวศ วะสีl เล่าเรื่องหลวงพ่อเทียน   ..ท่านเขมานันทะl หลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก   ...พระไพศ...

 • เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา

  เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา

  • 474.00 หน้า
  • 6.88 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา เล่มนี้ เกิดจากการสัมภาษณ์โดยพระประชา ปสนฺนธมฺโม และท่านตอบคำถามด้วยตัวของท่านเอง ขึงถือเป็น “พุทธทาสประวัติจากโอษฐ์องค์ท่านเอง” อันเป็นของมีค่ายิ่งนัก เพราะถ้าปราศจากการสัมภาษณ์และการให้สัมภาษณ์ขององค์ท่าน โลกก็จะไม่มี “พุทธทาสประวัต...

หน้า: 1