Skip Navigation Links

ผลการค้นหา พระพรหมคุณาภรณ์

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 269 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ [พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)]

  เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ [พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)]

  • 145.00 หน้า
  • 1.19 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ....กิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้น เป็นกิจกรรมที่ครองเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของมนุษย์ เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของมนุษย์นั้น ใช้ไปในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ถ้าจะให้เศรษฐศาสตร์มีคุณค่าอย่างแท้จริงในการแก้ไขปัญหามนุษย์ ก็จะต้องให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการผลิตก็ดี...

 • ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์ [พระพรหมคุณาภรณ์]

  ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์ [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 22.00 หน้า
  • 0.31 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  เธอทั้งหลาย ผู้ที่ตื่นอยู่ จงสดับ ผู้ที่หลักอยู่ก็จงตืน ตื่นดีกว่าหลับ เพราะว่าภัยไม่มีแก่ผู้ตื่น ผู้ที่ตื่นอยู่ มีสติ มีสัมปชัญญะ มีใจมั่นเป็นสมาธิ เบิกบาน ผ่องใส หมั่นไตร่ตรองพิจารณาธรรมให้ถ่องแท้ถูกชัดตามกาลโอกาส ผู้นั้นมีใจแน่วเป็นหนึ่งเดียวแล้...

 • ปัญหาขัดแย้งในโลก แก้ได้ด้วยกฐิน [พระพรหมคุณาภรณ์]

  ปัญหาขัดแย้งในโลก แก้ได้ด้วยกฐิน [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 47.00 หน้า
  • 0.54 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ความสามัคคีของหมู่ชนที่อยู่ร่วมกันทำให้เกิดกำลัง จะทำอะไรก็สำเร็จได้ง่าย นอกจากทำให้เกิดกำลังแล้ว ก็ทำให้แต่ละคนที่อยู่ในหมู่นั้น ได้บรรยากาศที่สบายใจ มีความชื่นอกชื่นใจ ถ้าอยู่กันแล้วมีความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาทกัน แต่ละคนก็จิตใจไม่สบาย ขุ่นมัว เศร้าง...

 • กาลานุกรม [พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)]

  กาลานุกรม [พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)]

  • 289.00 หน้า
  • 17.56 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  "กาลานุกรม" พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลกฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕เพิ่ม ภาคพิเศษ ท้ายเล่ม ๑๐ บทความพิเศษ อ่านรู้ก็ดี อ่านเล่นก็ได้อัพเดทไฟล์ใหม่-นำมาให้ดาวน์โหลดที่ ebooks.in.th เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.ใครดาวน์โหลดไปก่อนหน้า กรุณาดาวน...

 • วิถีสู่สันติภาพ [พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)]

  วิถีสู่สันติภาพ [พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)]

  • 41.00 หน้า
  • 1.11 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  หนังสือเล่มนี้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้อธิบายสาเหตุที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงว่าเกิดจากความอยากได้ อยากใหญ่ และใจแคบ การที่จะออกจากกับดักดังกล่าวคือ “ลดความหวงแหนกีดกั้น” ด้วยการเข้าถึงความสากล ๓ ประการคือ ความเป็นมนุษย์สากล ความ...

 • บทนำสู่พุทธธรรม [พระพรหมคุณาภรณ์]

  บทนำสู่พุทธธรรม [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 55.00 หน้า
  • 0.93 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์

 • สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน [พระพรหมคุณาภรณ์]

  สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 143.00 หน้า
  • 1.21 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ...ปัจจุบัน มีผู้วิพากษ์วิจารณ์พระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆ์กันมาก คำวิจารณ์จำนวนมากเป็นไป ในรูปการติเตียนและโจมตี มีไม่น้อยที่กล่าวทำนองว่าพระสงฆ์เอาเปรียบสังคม ที่ถึงกับว่าควรทำลายสถาบันพระพุทธศาสนาลงเสียทั้งหมดก็มี จึงเห็นว่าถึงเวลาอันสมควรที่จะต้อง...

 • สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข - Peace Through Freedom and Happiness [พระพรหมคุณาภรณ์]

  สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข - Peace Through Freedom and Happiness [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 34.00 หน้า
  • 0.66 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  คำปราศรัยของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็น พระธรรมปิฎก ในพิธีรับถวายรางวัล การศึกษาเพื่อสันติภาพ (UNESCO Prize for Peace Education) ณ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๐ ธั...

 • ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่ [พระพรหมคุณาภรณ์]

  ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่ [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 121.00 หน้า
  • 1.21 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  จาก ธรรมเทศนา แก่ นิสิตปริญญาเอก สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรงดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา

 • ความสุขอยู่ที่นี่ มัวไปหากันที่ไหน [พระพรหมคุณาภรณ์]

  ความสุขอยู่ที่นี่ มัวไปหากันที่ไหน [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 314.00 หน้า
  • 8.82 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ความสุขอยู่ที่นี่ มัวไปหากันที่ไหนว่าด้วย "บุญ และ "การปฏิบัติธรรม"สามารถนำมาปฏิบัติ ใช้ดำเนินชีวิตก่อเกิดประโยชน์และความสุขที่แท้

หน้า: 1 2 3 4 5  ...