Skip Navigation Links

ผลการค้นหา พระพรหมคุณาภรณ์

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 269 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่ [พระพรหมคุณาภรณ์]

  มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่ [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 90.00 หน้า
  • 1.44 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ...สุข แปลว่า ง่าย คล่อง สะดวก เมื่อมีสุข จะทำอะไรก็ทำได้ง่าย ได้คล่อง ได้สะดวก ความสุขจึงเป็นโอกาส มีอะไรควรทำก็รีบทำ จะได้ผลมาก ดังนั้น ยามสุข เมื่อเราไม่ประมาท ก็ทำการดีงาม สร้างสรรค์ให้มากที่สุด......ความสุขก็เป็นโลกธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นอนิจจัง เกิด...

 • ครองเรือน ครองรัก จักเลิศแท้ด้วยครองธรรม [พระพรหมคุณาภรณ์]

  ครองเรือน ครองรัก จักเลิศแท้ด้วยครองธรรม [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 49.00 หน้า
  • 0.67 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ...คนเรานี้ไม่มีใครสมบูรณ์สักคน เมื่อสองคนมีข้อแตกต่างแต่นำมาเสริมกัน ก็กลายเป็นดี และทำให้สมบูรณ์ เช่น คนหนึ่งพูดน้อย อีกคนหนึ่งพูดมาก เอามาปรับเข้าด้วยกันก็เลยพูดพอดี ถ้าทั้งสองคนพูดน้อยด้วยกันก็ได้เท่าเดิม จึงเอาความแตกต่างมาปรับให้พอดี เป็นการพ...

 • ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขต้องมาทันที [พระพรหมคุณาภรณ์]

  ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขต้องมาทันที [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 44.00 หน้า
  • 0.53 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  "ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขต้องมาทันที" นี้ คัดตัดตอนจากหนังสือ"ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น" ประมาณครึ่งเล่ม นำมาปรับลำดับเนื้อหาบางตอนใหม่ ... พุทธศาสนิกชน ต้องจับหลัก องกิจหรือหน้าที่ต่ออริยสัจนี้ให้ได้ว่า ...ทุกข์ เรามีหน้าที่ปริญญา รู้ท...

 • รักษาใจยามป่วยไข้ [พระพรหมคุณาภรณ์]

  รักษาใจยามป่วยไข้ [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 33.00 หน้า
  • 0.42 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ...ชีวิตของคนเรานั้น ประกอบด้วยกายกับใจ มีสองส่วนเท่านั้น กายกับใจรวมเข้ามาเป็นชีวิตของเรา กายก็ตาม ใจก็ตาม จะต้องให้อยู่ในสภาพที่ดี ต้องรักษาไว้ให้มีสุขภาพดี จึงจะมีความสุข ชีวิตจึงจะดำเนินไปโดยราบรื่น... ...ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ กายก็เป็นห...

 • แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

  แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

  • 117.00 หน้า
  • 6.01 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

 • เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต [พระพรหมคุณาภรณ์]

  เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 101.00 หน้า
  • 1.53 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ...การที่พระรูปใดมีคุณสมบัติเด่นขึ้นมา ก็ให้เป็นประโยชน์แก่สงฆ์ เพื่อจะได้มาช่วยกันปรับปรุงสงฆ์ให้ดีขึ้น ไม่ใช่ไปเอาเด่นเอาดีให้มหาชนยึดติดเป็นเครื่องเชิดชูตัว เมื่อเรามีความสามารถขึ้นมาเราต้องเอาความสามารถนั้นไปช่วยสงฆ์ ว่าทำอย่างไรจะให้คุณสมบัติส...

 • รู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัด ให้ตรง [พระพรหมคุณาภรณ์]

  รู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัด ให้ตรง [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 95.00 หน้า
  • 1.16 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ผู้ที่ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสั่งสอนพระธรรมวินัย ควรรู้จักแหล่งอันเป็นที่มาของพระธรรมวินัย ตลอดจนของพระพุทธศาสนาทั้งหมด คือ พระไตรปิฎก ยิ่งทำงานในขั้นที่ถึงพุทธพจน์โดยตรง จะเอาพุทธวจนะต้องรู้จักพระไตรปิฎกจริงๆ ไม่ใช่รู้แค่ว่านี่พระไตรปิฎก แต่รู้จัก...

 • การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข [พระพรหมคุณาภรณ์]

  การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 35.00 หน้า
  • 0.49 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ...มองละเอียดลึกซึ้งเข้าไป ถึงภายในชีวิตของแต่ละคน ภายในชีวิตของแต่ละคนนี้ส่วนที่ลึกที่สุด ละเอียดที่สุดก็คือ จิตใจ ในจิตใจนั้นก็มีการเกิดอยู่ตลอดเวลา และการเกิดนั้นก็มีทั้งการเกิดที่ดีและไม่ดี แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้น ตามปกติทั่วไปการเกิด...

 • เมื่อธรรมดามาถึง รู้ให้ทัน และทำให้ถูก [พระพรหมคุณาภรณ์]

  เมื่อธรรมดามาถึง รู้ให้ทัน และทำให้ถูก [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 55.00 หน้า
  • 0.29 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ในเมื่อความยาวหรือสั้นของชีวิต เป็นสิ่งไม่มีกำหนดแน่นอนเช่นนี้ บุคคลจึงควรปฏิบัติระมัดระวังในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับความยาวหรือสั้นด้วยความไม่ประมาทตามเหตุปัจจัย แต่ไม่พึงกลัวมัวแต่วิตกกังวลเหมือนอย่างบุคคลบางคน ที่กลายเป็นก่อทุกข์เพิ่มขึ้นแก่ตน ยิ่ง...

 • ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ [พระพรหมคุณาภรณ์]

  ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ [พระพรหมคุณาภรณ์]

  • 40.00 หน้า
  • 1.00 MB
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  หนังสือ ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ นี้ มีที่มาจากเรื่องที่พระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ตอบคำถามของพระที่วัดญาณเวศกวัน เมื่อคืนวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ แม้ร่างกายจะอิดโรย และอ่อนแรงจากโรคาพาธเรื้อรังอย่างหนัก เมื่อพระกับโยมช...

หน้า: 1 2 3 4 5  ...