Skip Navigation Links

ผลการค้นหา พระพยอม

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 11 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • ครองเรือนอย่างมีหลัก ครองรักอย่างชื่นมื่น [พระพยอม]

  ครองเรือนอย่างมีหลัก ครองรักอย่างชื่นมื่น [พระพยอม]

  • 88.00 หน้า
  • 3.82 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       หนังสือ “ครองเรือนอย่างมีหลักครองรักอย่างชื่นมื่น” ของหลวงพ่อพยอม  กลฺยาโณ แห่งวัดสวนแก้วมีจุดประสงค์ต้องการเตือนสติให้กับคนที่กำลังครองเรือนและกำลังมีความรักหวานชื่น ให้มีภูมิคุ้มกันทางความรักโดยให้ยึดหลักรากฐานการครองเรือน 4 ข้อ...

 • ถามแบบโยม ตอบแบบ(สไตล์)พระพยอม

  ถามแบบโยม ตอบแบบ(สไตล์)พระพยอม

  • 100.00 หน้า
  • 4.76 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ในการพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เหตุเกิดจากการมีช่องทีวีดาวเทียมต่าง ๆ เขามาถามปัญหามากเหลือเกิน วันหนึ่งบางที ๓ ช่อง ๔ ช่อง แล้วก็ทำให้ แหม ! บางช่องก็เล่นซะ ๑๐ ข้อ ๒๐ ข้อ และบางทีก็ซ้ำกันไปซ้ำกันมา ก็เลยคิดขึ้นว่า ถ้าเราทำถาม-ตอบ พิม...

 • ความบริสุทธิ์นี้ ดีไฉน ! [พระพยอม]

  ความบริสุทธิ์นี้ ดีไฉน ! [พระพยอม]

  • 58.00 หน้า
  • 22.73 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  เด็กนักเรียนทั้งหลาย วัยรุ่นทั้งหลายอย่า ! มองข้ามความบริสุทธิ์ อย่า ! ปล่อยให้ความบริสุทธิ์ลอยนวล ชวนมันมาอยู่กับเราไว้...เพราะอะไรเมื่อก่อนก็ดี เดี๋ยวนี้ก็ดีเมื่อไม่นานในหลวงท่าน ก็ตรัสว่า"คนทำงานบริสุทธิ์เหมือนมีภูมิคุ้มกัน มีเกราะคุ้มกั...

 • ธรรมนูญชีวิต ดีไฉน ! [พระพยอม]

  ธรรมนูญชีวิต ดีไฉน ! [พระพยอม]

  • 82.00 หน้า
  • 4.49 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  ถ้าคนเรามีชีวิตอยู่อย่างมั่นใจว่า.. ชาตินี้จะรักษา..ความดีให้ได้ จะรักษา...ศีลบำเพ็ญทานภาวนาอย่างดีให้ได้เท่ากับ...เรามีธรรมนูญชีวิตฟังเสียงธรรมออน์ไลน์เรื่องนี้คลิก http://www.kanlayano.org/sound/2556/html/20131210_sound.phpดาวน์โหลดเสียงธรรมเร...

 • บุญช่วย บุญรอด บุญงอก [พระพยอม]

  บุญช่วย บุญรอด บุญงอก [พระพยอม]

  • 65.00 หน้า
  • 2.16 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือเล่มนี้  ออกมาเพื่อจุดประกาย กระบวนทัศน์ การทำบุญตามปกติ..มาเป็นการทำบุญในลักษณะที่พึ่งพาและพึ่งพิงธรรมชาติด้วยการสร้างบุญปลูกต้นไม้  ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่านhttp://www.ebooks.in.th/search/cat/0/พระพยอม

 • อารมณ์...อยากดับทุกข์ [พระพยอม]

  อารมณ์...อยากดับทุกข์ [พระพยอม]

  • 64.00 หน้า
  • 7.80 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         กาลเวลาในปัจจุบัน สภาพจิตใจของคนไทยมีความทุกข์และความเครียดเพิ่มขึ้น เมื่อมีความทุกข์ก็จะหาแนวทางแก้ไขปัญหา จึงเข้าทำนองว่า “อารมณ์อยากดับทุกข์” ซึ่งตรงกับหนังสือของหลวงพ่อพยอม แห่งวัดสวนแก้วที่ท่านได้เขียนเรียบเรียงขึ้น เพื่อเป...

 • บวชดีนักแล โดย พระพยอม

  บวชดีนักแล โดย พระพยอม

  • 82.00 หน้า
  • 6.25 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือ “บวชดีนักแล” เป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่งของหลวงพ่อพยอม กลฺยาโณ แห่งวัดสวนแก้ว เหตุจูงใจที่ทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็เนื่องจากว่า “เวลานี้ ! คนบวช...น้อยลง เป็นอย่างมาก” ท่านจึงได้สะท้อนออกมาให้เห็นถึงปัญหา    &n...

 • บรมธรรม โดย พระพยอม

  บรมธรรม โดย พระพยอม

  • 72.00 หน้า
  • 5.35 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  บรมธรรม คือ “ธรรมที่สูงสุด...ที่สุด !” ไม่มีอะไรยิ่งกว่าเป็นสภาวธรรมที่เลื่อนมนุษย์ ขึ้นสู่ความเป็นมนุษย์ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดที่ควรจะได้ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่านhttp://www.ebooks.in.th/search/writer/พระพยอม

 • กฎเหล็กชีวิต เล่ม 1 ตอนเพิ่มคุณภาพงาน เพิ่มคุณภาพชีวิต

  กฎเหล็กชีวิต เล่ม 1 ตอนเพิ่มคุณภาพงาน เพิ่มคุณภาพชีวิต

  • 53.00 หน้า
  • 0.71 MB
  • Rumruay
  • ฿150.00 ฿99.00

  หนังสือกฎเหล็กชีวิตเพิ่มคุณภาพงาน เพิ่มคุณภาพชีวิต บอกวิธีการทำงานและการเพิ่มคุณภาพชีวิต โดยใช้คติธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านพุทธทาส ภิกขุ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พระพยอม สมเด็จพระมหาธีราจารย์ คำพ่อสอน และแนวความคิดของบุคคลระดับโลก เรื่องการทำง...

 • ก ข ก กา ดับทุกข์

  ก ข ก กา ดับทุกข์

  • 22.00 หน้า
  • 4.06 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ถอดเทปธรรมบรรยาย เรื่อง “ก ข ก กา ดับทุกข์” แสดงโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในวาระการบรรยายธรรมในวันวิสาขบูชา ภาคค่ำ ณ โบสถ์ธรรมชาติ วัดสวนแก้ว วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2555ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน...

หน้า: 1 2