Skip Navigation Links

ผลการค้นหา ชยสาโร

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 35 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • ธรรม...เอาการเอางาน[ชยสาโร]

  ธรรม...เอาการเอางาน[ชยสาโร]

  • 70.00 หน้า
  • 2.28 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

           ปุจฉา-วิสัชนา /สัมภาษณ์พระอาจารย์ชยสาโร เรื่องการทำงาน ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านชยสาโรhttp://www.ebooks.in.th/search/cat/0/ชยสาโร

 • ไม่เก่า ไม่ใหม่ ไม่ไทย ไม่เทศ [ชยสาโร]

  ไม่เก่า ไม่ใหม่ ไม่ไทย ไม่เทศ [ชยสาโร]

  • 38.00 หน้า
  • 0.30 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ชีวิตนี้มีเวลาจำกัด เราต้องใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ผู้ที่ต้องการก้าวหน้าในธรรมอย่างแท้จริงจึงต้องกล้า ไม่ใช่ว่าเพียงแต่ละสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรม แต่ต้องค่อยละสิ่งที่เป็นส่วนเกินในชีวิตด้วย เราต้องมุ่งต่อชีวิตที่เ...

 • โหลหนึ่งก็ถึง [ชยสาโร]

  โหลหนึ่งก็ถึง [ชยสาโร]

  • 145.00 หน้า
  • 4.23 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  รวมเรื่องสั้นและนิทานธรรมะ ประกอบคำอธิบายเรื่องคุณธรรม 12 ประการ เพื่อความสำเร็จในการศึกษาวิถีพุทธอนุโมทนาธรรมทานโดย โรงเรียนทอสี     ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านชยสาโร http://www.ebooks.in.th/search/cat/0/ชยสาโร

 • ความฉลาดไร้พรมแดน [ชยสาโร]

  ความฉลาดไร้พรมแดน [ชยสาโร]

  • 71.00 หน้า
  • 0.58 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         เราต้องเป็นศิลปินด้วยการแกะสลักชีวิตของเราให้งดงามขึ้นทุกวันๆ ซึ่งเป็นเป็นศิลปะที่ลึกซึ้งมาก สิ่งที่สร้างสรรค์นั้นคือตัวชีวิตที่งามแล้วตีราคาในตลาดไม่ได้ วัดคุณค่าด้วยเงินไม่ได้  ในเล่มประกอบด้วย  ๓ ธรรมเทศนา ดังนี้ คว...

 • ๖ พระสูตร [ชยสาโร]

  ๖ พระสูตร [ชยสาโร]

  • 70.00 หน้า
  • 17.78 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  พระสูตร ๑ ภาวะยอดเยี่ยม ๖ ประการพระสูตร ๒ สิ่งที่เสริมสร้างความสนิทสนมในชุมชนพระสูตร ๓ มหานามะ พระสูตร ๔ ไม่ต้องกังวลพระสูตร ๕ การแก้กิเลสพระสูตร ๖ สุขหนออนุโมทนาธรรมทานโดย โรงเรียนทอสี     ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านชยสาโรhttp:...

 • อักษรส่อสาร [ชยสาโร]

  อักษรส่อสาร [ชยสาโร]

  • 160.00 หน้า
  • 1.35 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ในช่วงเข้าพรรษาของปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่วัดป่านานาชาติพระอาจารย์เคยแสดงธรรมชุดหนึ่ง โดยเอาอักษรภาษาไทยเป็นหลัก คือในวันพระแรก กัณฑ์แรก ให้ข้อคิด การอุปมาอุปมัย เละเล่าเรื่องเล่า เกี่ยวกับไก่ วันพระต่อมาก็เรื่องของไข่ ได้หลายอักษรแต่ยั...

 • ถ้วยธรรม ๓ ใบ [ชยสาโร]

  ถ้วยธรรม ๓ ใบ [ชยสาโร]

  • 88.00 หน้า
  • 3.58 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

  รวมธรรมเทศนา ๓ เรื่อง โดย พระอาจารย์ชยสาโร๑. ความมหัศจรรย์ของจิตเป็นกลาง ธรรมเทศนา  เทศน์ ณ บ้านคุณนงนาถ เพ็ญชาติ เมื่อ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๖๒. Grow old : Grow upธรรมเทศนา ณ บ้านซอยระนอง ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔๓. เรื่องสักแต่ว่าธรรมเทศนา เมื่อวั...

 • สบาย สบาย สไตล์พุทธ [ชยสาโร]

  สบาย สบาย สไตล์พุทธ [ชยสาโร]

  • 57.00 หน้า
  • 1.28 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หลวงพ่อชาสอนว่าความสบายมี ๒ อย่าง คือ ความสบายที่เป็นไปเพื่อความสบาย และความสบายที่เป็นไปเพื่อความไม่สบาย บางทีเราต้องผ่านความไม่สบายก่อน เราจึงจะได้ความสบายที่มีคุณค่า เพราะความสบายบางอย่าง ถึงแม้ว่าจะให้ความสุขในปัจจุบัน แต่ก็...

 • งานกินเกลือ [ชยสาโร]

  งานกินเกลือ [ชยสาโร]

  • 39.00 หน้า
  • 11.44 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ผู้ที่สละเวลา สละความสะดวกสบายมาฝึกตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเสมือนเป็นงานกินเกลือ คือขัดเกลากิเลสของตนเอง เป็นโอกาสที่จะได้ถวายความดีแก่พระศาสนา       ยอดของความดีหรือบุญกุศลสูงสุดคือภาวนา เราภาวนากับความ...

 • โกรธทำไม ? [ชยสาโร]

  โกรธทำไม ? [ชยสาโร]

  • 120.00 หน้า
  • 3.91 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         พระอาจารย์ชยสาโรเมตตาตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า “โกรธทำไม ?” ซึ่งเป็นการรวบรวมธรรมเทศนา ๕ เรื่องแสดงในที่ต่างๆ ในระยะหลายปีที่ผ่านมา ได้แก่เรื่อง ความโกรธไม่สมควรแก่เรา จิตที่แค้นนี้ต้องชำระ บุพเพชอบวิวาท โกรธได้ถ้าเป็นเทวดา และไ...

หน้า: 1 2 3 4