เพิ่ม Email Plan สำหรับลูกค้าที่ใช้งานอีเมลอย่างเดียว

15/8/2547 17:39:14 Email Plan เป็นรูปแบบบริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งานเฉพาะอีเมล @yourdomain.com เท่านั้น ยังไม่ต้องการใช้พื้นที่ทำเว็บไซต์แต่อย่างใด

Email Plan จะประกอบไปด้วย 3 รูปแบบบริการย่อยดังนี้
1. EMAIL-1 (950 บาท/ปี) อีเมลจำนวน 10 Accounts
2. EMAIL-2 (1,450 บาท/ปี) อีเมลจำนวน 25 Accounts
3. EMAIL-3 (1,950 บาท/ปี) อีเมลจำนวน 50 Accounts

สามารถอ่าน รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
ข่าวสารและโปรโมชั่นอื่นๆ