เว็บไซต์ porar.com เปลี่ยนไป๋!

15/8/2547 17:25:53 บริษัท โพลาร์ เว็บแอปพลิเคชั่น จำกัด ได้ทำการเปลี่ยนแปลง เว็บไซต์ทั้งหมด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับ ลูกค้า ในการใช้งานเว็บไซต์ รวมทั้งได้เพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ มากขึ้นอาทิ

- Email Plan สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานเฉพาะอีเมลอย่างเดียว
- เพิ่มระบบต่ออายุโฮสติ้งและโดเมนอัตโนมัติผ่านระบบออนไลน์
ข่าวสารและโปรโมชั่นอื่นๆ