Skip Navigation Links

บริษัท มีเดีย ออฟ กรีน กรุ๊ป จำกัด

2
21
4
บริษัท มีเดีย ออฟ กรีน กรุ๊ป จำกัด “ที่สุดแห่งการเกษตร” ก่อตั้งด้วยความภาคภูมิใจมาเกือบ 3 ทศวรรษ ผลิตนิตยสารด้านพืชศาสตร์ ปศุสัตว์ ประมง(สัตว์น้ำ) ทั้งรายเดือนและรายปักษ์ได้แก่ นิตยสารสัตว์น้ำ, นิตยสารสัตว์บก, นิตยสารข้าวเศรษฐกิจ, นิตยสารเมืองไม้ผล, นิตยสารพืชพลังงาน, นิตยสารยางเศรษฐกิจ, นิตยสารไม้ดอกไม้ประดับ, นิตยสารพืชสุขภาพ(ผักเศรษฐกิจ), นิตยสารเพื่อนไก่ชน, นิตยสารไก่เก่งโกยเงิน, นิตยสารนกแข่ง และ นิตยสารปลากัดนักสู้ เป็นต้น รวมทั้งจัดพิมพ์คู่มือกลยุทธ์การลงทุนด้านธุรกิจเกษตร เป็นการเปิดเวท

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1