Skip Navigation Links

ชมรมช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ชมรม ชชก.)

44
326
22
ชมรมช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ขอเสนอหนังสือ 108 วิธี มีคดีไม่ติดคุก โดยชอบด้วยกฎหมาย (ศรัญญา วิชชาธรรม,บุญร่วม เทียมจันทร์ : ผู้เขียน) พิมพ์ครั้งที่ 10 หนังสือเล่มนี้ อาจช่วยพี่น้องได้เมื่อมีคดี

ชมรมช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ชชก.)

1999/28 บ้านฟ้ากรีนพาร์ค ลาดพร้าว 101 คลองจั่น บางกะปิ กทม.10240 หมู่บ้านเมืองทอง 2/2 ถนนพัฒนาการ ซอย 61 บางกะปิ
กรุงเทพ ฯ 10240 THAILAND
โทร: 0886175445
แฟกซ์: 021388541

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1 2