Skip Navigation Links

เคหการเกษตร

148
180,481
286
เคหการเกษตรเป็นวารสารเกี่ยวกับการเกษตรทุกด้าน รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือครอบคลุมตั้งแต่ในแปลง จนถึงตลาด การจัดการ การตลาด อย่างครบวงจร ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 เป็นวารสารเก่าแก่ที่สุดของภาคเอกชน ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลใหม่จากต้นตอของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง บางโอกาสเคหการเกษตรจะมีทีมงานไปร่วมประชุมสัมมนานานาชาติในประเทศต่างๆ ตลอดจนไปเจาะข้อมูลในจีน, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน ผู้อ่านเคหการเกษตรจึงได้รับข้อมูลเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับ ธุรกิจของตนได้อย่างแท้จริง

Kehakaset

55/615 โครงการ สุโขทัย อเวนิว 99 ถ.บอนด์ สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
นนทบุรี 11120 THAILAND
โทร: 02-503-2054-5
แฟกซ์:

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • เคหการเกษตร ฉบับมกราคม 2555
  • จดหมายข่าว สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ปีที่3 ฉบับที่5
  • จดหมายข่าว สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ปีที่2 ฉบับที่4
  • จดหมายข่าว สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ปีที่2 ฉบับที่3
  • เคหการเกษตร ฉบับมีนาคม 2554
  • เคหการเกษตร ฉบับพฤศจิกายน 2549
  • จดหมายข่าว สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ปีที่1 ฉบับที่2
  • จดหมายข่าว สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ฉบับที่1 ปีที่1
หน้า: ... 6