Skip Navigation Links

เอ็กซเปอร์เน็ท

114
783
3
หนังสือ-ตำราวิชาการการบริหารจัดการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก HARVARD , WHARTON , KELLOGG และหนังสือคู่มือพัฒนาตนเองและ How-to ด้านบริหารธุรกิจ

บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด

เลขที่ 2387 อาคารรวมทุนพัฒนา ชั้น 4 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพ ฯ 10310 THAILAND
โทร: 0-2718-1821
แฟกซ์: 0-2718-1831

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • Q ที่คุณควรมี
  • 100 วิธีพูดภาษาอังกฤษแบบเหนือชั้น
หน้า: 1 2 3 4 5