Skip Navigation Links

เอ็กซเปอร์เน็ท

114
767
3
หนังสือ-ตำราวิชาการการบริหารจัดการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก HARVARD , WHARTON , KELLOGG และหนังสือคู่มือพัฒนาตนเองและ How-to ด้านบริหารธุรกิจ

บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด

เลขที่ 2387 อาคารรวมทุนพัฒนา ชั้น 4 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพ ฯ 10310 THAILAND
โทร: 0-2718-1821
แฟกซ์: 0-2718-1831

หนังสือของสำนักพิมพ์

 • กฎหมายการปกครองท้องถิ่น (โครงการ)
 • อัจฉริยะฉลาดเขียน
 • สถิติพื้นฐานเพื่อผู้บริหารท้องถิ่น
 • สมัครงานแบบมือโปร
 • สุขภาพดีหัวจรดเท้าเช้าจรดเย็น
 • อาเซียน 360 องศา
 • อัจฉริยะได้อีก
 • สุดยอดผู้บริหาร
 • อ่านใจลูกค้า
 • อัจฉริยะฉลาดฟัง
 • ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ
 • วิธีจัดทำแผนธุรกิจ
 • วิธีเขียนแผนการตลาด
 • พูดอย่างฉลาด
 • ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่
 • เพิ่มพลังความจำแบบอัจฉริยะ
 • ฟัง คิด อ่าน เขียน
 • เพิ่มพลัง IQ แบบอัจฉริยะ
 • ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
 • พิชิต TU-GET 900++
 • พิชิต CU-TEP 100++
 • พิชิต TOEIC 900++
 • ธุรกิจส่วนตัว SMEs คุณทำได้
 • เทคนิคการแสวงหาโอกาส
 • แค่คิดว่าทำได้ คุณก็ชนะ
 • ชีวิตดี๊ดี แค่เปลี่ยนวิธีตัดสินใจ
 • เทคนิคการประชุมแบบมืออาชีพ
 • ฉลาดพูดกด LIKE
หน้า: 1 2 3 4 5