อานาปานทีปนี

อานาปานทีปนี Free!
Page 2 Page 3

      หลักการเจริญอานาปานสติภาวนา โดย เรียบเรียงจากพระสูตรที่เกี่ยวกับการเจริญอานาปานสติกรรมฐาน คัมภีร์อรรถกถา ฏีกา และคัมภีร์สัททาวิเสสทั้งฝ่ายบาลีและสันสกฤต  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • yut
    14 Dec 12 11:20
    ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
1