แม่พระของลูก

แม่พระของลูก Free!
Page 2 Page 3
  • 15 หน้า
  • 9.90 MB
  • 11 ธ.ค. 2555
  • สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

สำนึกพระคุณของแม่ ผู้ลิขิตดวงวิญญาณนิรันดร์ ด้วยวิถีธรรมอันทรงคุณค่าแทนวาจาที่กล่าวว่า "ค่าน้ำนม" โดย พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ------------------------------------------- --------------------------------------------- ปกรอง --------------------------------------------- - ลูกเอ๋ยลูกรัก - แม่พระของลูก - แม่ที่แท้คืออะไร - หนึ่งในโลก - แม่ คือผู้สร้างวิญญาณ - แรงบันดาลใจ - แม่ คือผู้ปลูกฝังสิ่งที่ดีให้กับลูก - หรือแค่ก้อนเนื้อ - แม่ คือผู้อบรมสั่งสอนลูก - วิมานในฝัน - หน้าที่ของพ่อแม่ในแง่ปรมัตถวิจารณ์ - พระคุณของแม่ นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนของหนังสือเล่มนี้..หากท่านสนใจสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่  http://www.lc2u.org/th/detail_dnc.php?CatID=3&ProductID=143  แหล่งรวมหนังสือธรรมะทุกประเภท(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้