ปัญญาที่สากล คือ หลักประกันสิทธิมนุษยชนที่แท้[ว.วชิรเมธี]

ปัญญาที่สากล คือ หลักประกันสิทธิมนุษยชนที่แท้[ว.วชิรเมธี] Free!
Page 2 Page 3
 • 50 หน้า
 • 0.28 MB
 • 26 พ.ค. 2554
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ปัญญาที่สากล คือ หลักประกันสิทธิมนุษยชนที่แท้
จัดพิมพ์โดย... กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
 

        ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับความกรุณาจากพระเดชพระคุณพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได้มาช่วยขยายความหมายของหลักการข้างต้นดังกล่าวให้พวกเราได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าสิทธิมนุษยชนได้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น บทฐานของแก่นแท้ของพุทธศาสนา นั่นก็คือ เราต้องเข้าใจความหมายของคำว่าสิทธิมนุษยชนด้วยปัญญา โดยท่านได้สะท้อนมุมมองของท่านอยู่ในบทความเรื่องปัญญาที่สากล คือ หลักประกันสิทธิมนุษยชนที่แท้ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้นำมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้น อันถือเป็นกิจกรรมสำคัญกิจกรรมหนึ่งของวาระครบรอบ 60 ปี ปฏิญญาสากลฯ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้มีความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนได้ดียิ่งขึ้น ในหนังสือนี้พระเดชพระคุณพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได้ชี้ให้เห็นว่าสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการอันสากล และการเคารพสิทธิมนุษยชนมีความสำคัญเหนือไปกว่าเพียงแค่การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคมหรือกฎหมาย แต่เป็นการตระหนักรู้และเข้าใจด้วยปัญญา รวมทั้งการปฏิบัติต่อคนอื่นเฉกเช่นเดียวกับที่เราต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติตอบ ดังพุทธภาษิตที่กล่าวว่า “ครุ โหติ สคารโว” ผู้เคารพ ย่อมมีผู้เคารพตอบ

ดาวน์โหลดหนังสือของพระอาจารย์เล่มอื่น ๆ
http://www.ebooks.in.th/search/cat/0/ว.วชิรเมธี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • noolek
  21 Feb 12 14:33
  เยี่ยมมากค่ะ
 • รักธรรม
  15 Jul 11 11:29
  กราบขอบพระคุรคับ
 • Mote Laksana
  15 Jun 11 11:51
  ขอบคุณสำหรับธรรมะ ที่เป็นทานครับ สาธุ
1