คู่มือเขียน Windows 8 Apps ด้วย HTML5 และ JavaScript สำหรับผู้เริ่มต้น

คู่มือเขียน Windows 8 Apps ด้วย HTML5 และ JavaScript สำหรับผู้เริ่มต้น
Page 2 Page 3

-ปูพื้นฐานออกแบบส่วนแสดงผลเป็นขั้นตอน
-เนื้อหาละเอียด ชัดเจน และเข้าใจอย่างแท้จริง
-ตัวอย่าง Workshop พร้อมใช้งาน
-ศึกษาและใช้งาน HTML5, CSS3 และ JavaScript ตั้งแต่เริ่มต้น
-สนใจแบบกระดาษ (ปริ๊นท์จาก ebook) ติดต่อ สอบถามได้ที่ 086-022-2299(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้