ครองเรือนอย่างมีหลัก ครองรักอย่างชื่นมื่น [พระพยอม]

ครองเรือนอย่างมีหลัก ครองรักอย่างชื่นมื่น [พระพยอม] Free!
Page 2 Page 3
 • 88 หน้า
 • 3.82 MB
 • 9 ต.ค. 2558
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

     หนังสือ “ครองเรือนอย่างมีหลักครองรักอย่างชื่นมื่น” ของหลวงพ่อพยอม  กลฺยาโณ แห่งวัดสวนแก้วมีจุดประสงค์ต้องการเตือนสติให้กับคนที่กำลังครองเรือนและกำลังมีความรักหวานชื่น ให้มีภูมิคุ้มกันทางความรักโดยให้ยึดหลักรากฐานการครองเรือน 4 ข้อ คือ มีความจริงใจต่อกัน มีใจหนักแน่น มีความอดกลั้นอดทน และมีความเสียสละซึ่งกันและกันได้ 
     ดังนั้น หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นกระจกเงา พร้อมที่จะสะท้อนปัญหาให้กลายเป็นปัญญา หากท่านทั้งหลายนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คุ้มค่าอย่างแท้จริง

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • tadam
  12 Nov 12 05:52
  Thank
 • sunshine
  10 Nov 12 00:11
  นมัสการคะ
 • ทวส
  29 Sep 12 21:46
  ดี
 • nong
  25 Sep 12 13:48
  ชอบพระพยอมมาก สายปฎิบัติ
 • Ploypilin
  19 Aug 12 20:44
  เยี่ยม
1 2