แค่รู้

แค่รู้ Free!

       การอธิบายคำว่า “แค่รู้” เป็นเรื่องยาก บางครั้งผู้เขียนอธิบายอย่างหนึ่ง แต่ผู้ฟังเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่ง เพราะเหตุว่าการเจริญสตินั้นไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยการอ่าน การฟัง หรือการคิด มีแต่ จะต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเท่านั้น จึงจะประจักษ์แจ้งได้ด้วยตนเอง (ปัจจัตตัง)  
       ก็เพราะเหตุที่ “แค่รู้” เป็นเรื่องที่นอกเหนือคำอธิบายอย่างนี้ ผู้เขียนจึงได้แต่นำเอาบทความที่เขียนลงในวารสารของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช และเนื้อหาบางส่วนที่ผู้เขียนได้ตอบคำถามไว้ในเวบบอร์ดของ www.chinawangso.net มารวบรวมไว้ คงพอจะเทียบเคียงและอธิบายคำว่า “แค่รู้” ได้บ้างพอสมควร   (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • yut
  27 Mar 13 17:52
  thank you krub
 • บุญ
  3 Feb 13 07:32
  สาธุ
 • pooh
  5 Sep 12 19:34
  love so much
 • yokfaa155@gmail.com
  23 Aug 12 01:51
  แค่คุณพ่อคุณแม่ค่ะ
 • Your Name
  22 Aug 12 06:03
  Thank
1 2