รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับเดือน พฤศจิกายน 2555

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับเดือน พฤศจิกายน 2555 Free!
Page 2 Page 3

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีฯ ประจำ เดือนพฤศจิกายน 2555" ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง วอชิงตัน ดี.ซี. โดยเนื้อหาในฉบับเดือนพฤศจิกายน 2555 ประกอบด้วย - ประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ - Bi-Fi: กระบวนการสื่อสารใหม่จากแบคทีเรียเซลล์หนึ่งสู่แบคทีเรียอีกเซลล์หนึ่งซึ่งสามารถปฎิวัติสาขาวิศวกรรมชีวภาพได้ - การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรกับอาการป่วยทางจิต - การรับประทานไวตามินรวมเป็นประจำทุกวัน อาจช่วยลดความเลี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลงได้ - Titan แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลได้อย่างน่าประหลาดใจ - อธิบายระบบการเลือกตั้งของสหรัฐฯ (ต่อ) ทั้งนี้หากท่านสนใจติดตามข่าวและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากประเทศสหรัฐ อเมริกาสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซด์: www.ostc.thaiembdc.org(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้