อาสาดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย

อาสาดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย Free!
Page 2 Page 3

จดหมายข่าวอาทิตย์อัสดง
ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม  2554

เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย: เหลียวหลังแลหน้า อาสาดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย
มองรอบทิศ: ความกรุณาไร้พันธนาการ
สังฆะกับการดูแลผู้ป่วย: ห้องเรียนชั่วโมงแรก
ในประสบการณ์: เรื่องของน้าเอิบ 
ถาม-ตอบ ทุกมิติความตายกับชีวิต: วิธีช่วยเหลือให้เด็กอายุ ๓-๑๕ ปี เผชิญความตายอย่างสงบ
หยิบหยอกบอกเล่า: หญิงสูงวัยยืนยันสิทธิ์ที่จะตาย "สัก" อกซ้ายประกาศเจตนารมย์  
ในความเคลื่อนไหว: สธ.สั่งระงับการใช้คำแนะนำ แต่สช.ยันสิทธิไม่ยื้อตายยังมีผลบังคับใช้อยู่
ในทางเลือก: ลมหายใจคลายเครียด
ในความรื่นรมย์: ในหนทาง 
ลัดดาแลนด์: การมีชีวิต การตายจาก และความกลัว
โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ: โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้