การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยชุมชน

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยชุมชน Free!
Page 2 Page 3

จดหมายข่าวอาทิตย์อัสดง
ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม  2554

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยชุมชน ในรัฐเกลารา ประเทศอินเดีย ที่องค์การอนามัยโลกใช้เป็นต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในแถบเอเชียที่ทำให้มองเห็นความเป็นไปได้และทิศทางในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างเหมาะสมกับสังคมไทย

ดาวน์โหลดฉบับอื่นๆ  คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้