บทเรียนจากอโรคยศาล

บทเรียนจากอโรคยศาล Free!
Page 2 Page 3

จดหมายข่าวอาทิตย์อัสดง
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กรกฎาคม  - กันยายน 2553 

องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมถึงรูปธรรมของการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ที่กล่าวมา ถูกนำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่อโรคยศาล วัดคำประมง ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการนำทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสังคมไทย คือศาสนากับภูมิปัญญาไทยในการดูแลรักษาสุขภาพ มาผสมผสานกับการแพทย์สมัยใหม่ได้อย่างน่าสนใจ 

ดาวน์โหลดฉบับอื่นๆ  คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้