ไฟฟ้าสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ส.ค.54

ไฟฟ้าสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ส.ค.54
Page 2 Page 3
  • 100 หน้า
  • 9.00 MB
  • 9 พ.ย. 2555
  • ไฟฟ้าสาร
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿80.00 ฿59.00

“พลังงาน” ถือเป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินชีวิตและธุรกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบัน และนับวันความต้องการพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานไฟฟ้านั้นมีความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปีตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ หากประเทศใดสามารถจัดหาไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการ จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีแนวโน้มอัตราการเติบโตที่ต่อเนื่อง และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า นิตยสารไฟฟ้าสารฉบับนี้จึงได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มาพูดคุยถึงนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคง มีความเชื่อถือได้ และสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งคุณผู้อ่านจะเข้าใจและเห็นทิศทางการพัฒนากิจการไฟฟ้าในประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้