ชุดนิทานคุณธรรม 8 ประการ คำกลอน เรื่อง "ลิงเริงร่ากับม้ามีวินัย"

ชุดนิทานคุณธรรม 8 ประการ คำกลอน เรื่อง "ลิงเริงร่ากับม้ามีวินัย"
Page 2 Page 3

ความโกลาหลของลิงและม้าที่ปลายตีนเขาแห่งหนึ่ง เปรียบเทียบการมีระเบียบวินัยกับการไม่มีระเบียบวินัยเป็นอย่างไร
ผลที่ได้เป็นอย่างไร
เด็กๆสามารถรับรู้และเข้าใจตลอดจนปฏิบัติตามคุณธรรมของความมีวินัยได้ในเล่มนี้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้