ไฟฟ้าสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 ก.ย.-ต.ค.54

ไฟฟ้าสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 ก.ย.-ต.ค.54
Page 2 Page 3
  • 100 หน้า
  • 8.77 MB
  • 30 ต.ค. 2555
  • ไฟฟ้าสาร
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿80.00 ฿59.00

ในอนาคตว่าในช่วงอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแนวโน้มตลาดจะไปสู่การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแทนการใช้รถยนต์แบบที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยทางภาครัฐจะต้องมีการกระตุ้นตลาดโดยสร้างแรงจูงใจในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า จึงจะทำให้ผู้บริโภคหันไปซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ทำให้ในที่สุดราคาของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสามารถที่จะแข่งขันกับรถยนต์ที่เราใช้งานในปัจจุบันได้ เมื่อถึงจุดนั้นประเทศไทยของเราซึ่งเป็นฐานการผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ของบริษัทผลิตรถยนต์หลายค่าย อาจจะเปลี่ยนมาเป็นการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าก็เป็นได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้