หมู่เกาะเซนกากุ (เตียวหยู) กรณีพิพาท ญี่ปุ่น-จีน และผลต่อกระทบต่อไทย

หมู่เกาะเซนกากุ (เตียวหยู) กรณีพิพาท ญี่ปุ่น-จีน และผลต่อกระทบต่อไทย Free!
 • 8 หน้า
 • 1.07 MB
 • 9 ต.ค. 2555
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

จีนและญี่ปุ่นถกเถียงกันมาอย่างยาวนานในเรื่องกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะเตียวหยูหรือหมู่เกาะเซนกากุตั้งแต่ สงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ทั้งนี้ ประเด็นที่ก่อให้เกิดกรณีพิพาทในปัจจุบัน คือ รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศซื้อหมู่ เกาะดังกล่าวจากเอกชนชาวญี่ปุ่น ซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่จีนและก่อให้เกิดการประท้วงการกระทาของ รัฐบาลญี่ปุ่นในจีน ความขัดแย้งระหว่างจีนและญี่ปุ่นขยายวงกว้างจากระดับรัฐบาลลงไปจนถึงระดับประชาชน อาทิ การระงับ การเดินทางไปท่องเที่ยวระหว่างกัน แนวโน้มที่จะระงับการลงทุนและเคลื่อนย้ายแหล่งการผลิตออกจากกัน การประท้วงอย่างรุนแรงของจีนโดยเข้าทาลายทรัพย์สิน บริษัท และร้านค้าสัญชาติญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในจีน และ การเพิ่มอุปสรรคในการตรวบสอบสินค้านาเข้าของจีนจากญี่ปุ่น เป็นต้น สร้างความกังวลต่อนานาประเทศ ต่อเศรษฐกิจโลก เนื่องจากประเทศทั้งสองเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจอย่ในสามอันดับแรกของโลก การระงับการลงทุน การท่องเที่ยว ฯลฯ ระหว่างจีนและญี่ปุ่น จะทาให้เงินทุน นักท่องเที่ยวจากจีนและญี่ปุ่น ที่มีแผนจะดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างกันเปลี่ยนแผนไปยังแหล่งเศรษฐกิจอื่นๆ ใกล้เคียงทดแทน อาทิ เอเชีย รวมถึงไทยด้วย ก่อให้เกิดผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในแง่ดังกล่าว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • รณชัย
  17 Sep 15 11:16
  ต้องดูว่าปัจจุบันใครเป็นผู้แสดงตัวและเข้าครอบครองอยู่ จากข้อมูลและหลักฐานน่าเชื่อว่าญี่ปุ่นเข้าครอบครองอยู่ดดยมีเอกชนคนของญี่ปุ่นแสดงตนเข้าอาศัยอยู่ กรรมสิทธิ์ควรจะเป็นของญี่ปุ่น ในข้อที่ว่าจีนอ้างว่าเป็นของจีนมาก่อนนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องจริง แต่ถ้ามาเทียบกับข้อกฏหมายการครอบครองปรปักษ์ หรือการเข้ามาอยู่เพื่อถือครองก็ต้องให้ประโยชน์กับผู้นั้นไป ซึ่งก็คือญี่ปุ่นควรได้สิทธิ์นั้น ถ้าคิดอย่างจีน ประเทศลาว เขมร มาเลเซีย ก็เคยเป็นของไทยในอดีต ไทยจะมาอ้างเพื่อเอาคืนก็คงไม่ถูกต้องฉันใด เกาะแห่งนี้เจ้าของเดิมจะมาอ้างกรรมสิทธิ์ย้อนหลังก็ไม่สมควรเช่นกัน
 • warunee
  14 Dec 12 13:31
  ขอบคุณค่ะ ข้อมูลดีมากๆเลยค่ะ
 • wasawat
  12 Oct 12 18:52
  ดีมากๆครับ ขอบคุณครับ
 • Thank
  9 Oct 12 11:47
  Thank
1