ไฟฟ้าสาร ฉบับ ก.ค.-ส.ค.55

ไฟฟ้าสาร ฉบับ ก.ค.-ส.ค.55
Page 2 Page 3
  • 108 หน้า
  • 17.01 MB
  • 18 ก.ย. 2555
  • ไฟฟ้าสาร
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿80.00 ฿59.00

สมอ. กับการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยสู่สากล สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับประชาชน โดยเฉพาะผู้บริโภคที่ต้องใช้สินค้าต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ล้วนมาจากกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมทั้งสิ้น กอปรกับในปี 2558 จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐาน เพื่อรองรับการแข่งขันจากต่างประเทศจึงมีความสำคัญยิ่ง นิตยสารไฟฟ้าสารฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) คนใหม่ ให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมของ สมอ. เพื่อเตรียมพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทิศทางต่อจากนี้ไปของ สมอ. ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญยิ่ง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้