พระคุณแม่

พระคุณแม่ Free!
Page 2 Page 3

"เราหาของอื่นใด้ แต่เราหาแม่ไม่ได้ แม่เรามีคนเดียวในโลก อยากให้ท่านอยู่กับเราตลอดไป นี่คือน้ำใจที่เกิดจากความสำนึกในลูกทั้งหลายที่มีต่อแม่ เราจึงอยากเห็นหน้าแม่ตลอดเวลา"
พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนของหนังสือเล่มนี้เท่านั้น หากท่านสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ http://www.lc2u.org/th/detail_dnc.php?CatID=3&ProductID=136 แหล่งรวมหนังสือธรรมะทุกประเภท(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้