หนังสือพัฒนาการสารสนเทศเชิงควอนตัม

หนังสือพัฒนาการสารสนเทศเชิงควอนตัม Free!
Page 2 Page 3

(วิทยาทานฐานความรู้ ... หมายเลข 8) หนังสือพัฒนาการสารสนเทศเชิงควอนตัมฉบับนี้ จัดอยู่ในขั้นแรกของชุดหนังสือสารสนเทศเชิงควอนตัมสี่ระดับขั้น  ที่จัดทำเพื่อเผยแพร่และกระตุ้นการตอบรับต่อความก้าวหน้าของศาสตร์ฟิสิกส์แขนงใหม่นี้ อันประกอบด้วยบทสรุปงานวิจัย และรายงานการสำรวจสำหรับผู้สนใจงานวิจัยเชิงลึกในขั้นแรก ระดับที่สองคือหนังสือแบบเรียนเชิงเทคนิคสำหรับการศึกษา ขั้นที่สามคือหนังสือบทความทางวิทยาศาสตร์ อภิธานศัพท์ สำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาความรู้เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสุดท้ายคือหนังสือบทวิจารณ์ การกำหนดแผนที่นำทางและวางยุทธศาสตร์งานวิจัยทางด้านสารสนเทศเชิงควอนตัมสำหรับผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบายหรือสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อวิเคราะห์แนวทางการวิจัยที่เหมาะสมต่อไป
(Blog คำถามท้ายบท ข้อเสนอแนะต่างๆ ณ http://www.stks.or.th/blog/?p=14123 ) (แจ้งข้อผิดพลาด: อนุภาคเช่นโฟตอนเดี่ยว อะตอม อิเล็กตรอน มีหน่วยในตนเอง เช่น "สองโฟตอน" มิใช่ "โฟตอนสองตัว" ... ดังนั้น การใช้หน่วย "ตัว" กับอนุภาคมูลฐานในเล่มนี้คือข้อผิดพลาดที่จะได้แก้ไขต่อไป - ขออภัย)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • OQC academy
  16 Jun 20 11:10
  แก้ปัญหาฟอนต์เพี้ยน ใช้งานได้ที่ใหม่นี้ https://www.ookbee.com/shop/books/publisher/22145/OQC%20academy
 • เด็กไทย
  6 Nov 13 19:32
  หนังสือดีจ้า
 • Teerapol
  22 Sep 12 22:08
  Good
 • ยุวเรศ
  16 Sep 12 23:58
  เป็นหนังสือที่ดี มีประโยชน์ต่อการศึกษามากค่ะ สุดยอดมากค่ะ
1