พระในบ้าน

พระในบ้าน Free!
Page 2 Page 3

- พ่อแม่ คือ ศูนย์รวมความเป็นพระของลูก
- พระพรหมในบ้าน
- พรหมวิหารธรรม
- พ่อแม่...เทวดาประจำบ้าน
- ตาดู หูใส่
- พ่อแม่...พระอาจารย์ประจำบ้าน
- ให้ความรู้ ดูแลมารยาท
- อาจารย์กับศิษย์
- ครูแต่กำเนิด
- ครูแท้
- ผู้มอบทรัพย์ไม่มีวันหมด
- ลูกที่พ่อแม่สั่งสอนได้
- พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูก
- เมื่อนึกถึงพระให้นึกถึงบ้าน
- สักกี่คนที่จะรู้
- รักลูกทุกเวลา
- ผู้ให้ชีวิตแก่เรา
- พ่อแม่ให้มา
- เลี้ยงกาย เลี้ยงใจ
- เลี้ยงน้ำใจพ่อแม่
- ขึ้นอยู่กับน้ำใจของลูก
- ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้
- น้ำใจรู้คุณท่าน
- สูตรสำเร็จ
- เอาใจใส่พระในบ้าน
- ไหว้พระในบ้าน
- การบำรุงพระในบ้าน

นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนของหนังสือเล่มนี้ หากท่านสนใจต้องการดูรายละเอียด สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่
http://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=380 แหล่งรวมหนังสือธรรมะทุกประเภท(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • wrap an
    17 Sep 12 15:17
    ชอบคะ
1