การเลี้ยงปลาปอมปาดัวร์ ราชินีแห่งปลาสวยงาม

การเลี้ยงปลาปอมปาดัวร์ ราชินีแห่งปลาสวยงาม
  • 10 หน้า
  • 0.43 MB
  • 5 พ.ย. 2556
  • กษิดิศ วรรณุรักษ์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿30.00 ฿20.00
    เล่มจริงส่งไปรษณีย์ ฿70.00

บทความนี้ เป็นบทความเกี่ยวกับ ปลา ปอมปาดัวร์ ที่ได้รับการเรียกขาน ในความสวยงาม ว่าเป็นปลาน้ำจืดที่สวยงามประดุจดั่ง ราชินี แห่งปลาตู้สวยงาม ในบทความมีรายละเอียดต่างๆในส่วนของวิธีการเลี้ยง และการดูแลปลาชนิดนี้ รวมไปถึงการเพาะพันธุ์ ในสไตล์อ่านสบายๆ ครับ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้