วารสารคนทำงานสิงหาคม 2555

วารสารคนทำงานสิงหาคม 2555 Free!
Page 2 Page 3

วารสารออนไลน์ของคนทำงานเพื่อคนทำงาน (ฉบับที่ 32 ประจำเดือนสิงหาคม 2555)

เนื้อหาในฉบับ ... รอบโลกแรงงาน [หน้า 2] เรื่องจากปก >> เผยบทสำรวจ "ทัศนคติของผู้หญิงที่มีต่อบทบาทคุณแม่คนทำงาน และความใส่ใจของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้างสตรี" [หน้า 12] รายงานพิเศษ >> เทียบ “อัตรารายได้” นักข่าว นสพ. หัวเล็ก..หัวใหญ่ ใครไส้แห้งที่สุด? [หน้า 15] บทความ >> อุปสรรคของวาระแห่งงานที่มีคุณค่า ในศตวรรษที่ 21 [หน้า 18] สถานการณ์แรงงานประจำเดือนสิงหาคม 2555 [หน้า 20](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้