สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2555

สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2555 Free!
Page 2 Page 3
  • 16 หน้า
  • 17.59 MB
  • 7 ก.ย. 2555
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในกรสร้างความสัมพันธ์และติดต่อประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัยต่อศิษย์เก่า(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้