วิบากกรรมคนอยู่กับป่า

วิบากกรรมคนอยู่กับป่า Free!
 • 5 หน้า
 • 0.13 MB
 • 16 ธ.ค. 2553
 • วารสารสาส์นสืบ
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Kt Sign
  14 Feb 13 07:35
  หากทุกคนเดินตามรอยเท้าพ่อ เคารพในหลักธรรม(ความจริงที่ปรากฏแจ้ง) เคารพในความมนุษย์และ พึงพอใจในปัจจัยพื้นฐานที่พอหล่อเลี้ยงชีวิต คนของพ่อหลวงทุกคนจะไม่เป็นเช่นนี้ ผู้เป็นเจ้าก็คอยให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ด้อยกว่า ดังที่พ่อหลวงเราทำ .......
1