คู่มือฉบับพกพาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิคนงานในระบบจ้างเหมา

คู่มือฉบับพกพาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิคนงานในระบบจ้างเหมา Free!
Page 2 Page 3

คู่มือของฉบับพกพาของ ICEM ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิคนงานในระบบจ้างเหมา ก่อนหน้าที่จะจัดพิมพ์เป็นฉบับภาษาไทย ก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากสหภาพแรงงาน และองค์กรด้านแรงงานทั่วโลก ICEM เป็นองค์กรแรงงานระดับสากลองค์กรหนึ่งที่มีการรณรงค์เรื่องงานจ้างเหมาช่วง/เหมาค่าแรงมาโดยตลอดจึงได้จัดพิมพ์คู่มือฉบับนี้ เพื่อเผยแพร่ให้กับสหภาพแรงงานและองค์กรต่างๆ ที่สนใจ



(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ameen
    1 Apr 13 22:41
    ขอบคุณมากครับ
1