แผนกลยุทธ์ กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารงานและธุรกิจ

แผนกลยุทธ์ กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารงานและธุรกิจ
Page 2 Page 3

จากวิสัยทัศน์ สู่การวางแผนกลยุทธ์ การนำไปปฏิบัติ และการบริหารผลการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดทำ Balanced Scorecard และ KPI อย่างเป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่าง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • มานิตา
    28 Aug 12 10:53
    อ่านง่ายดีค่ะ มีตัวอย่างและกรณีศึกษา เหมาะกับผู้ที่เรียน MBA หรือผู้ที่ต้องการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ เข้าใจง่ายกว่าหนังสือเล่มอื่น ครอบคลุม SWOT Analysis, TOWS Matrix, BCG Model, STP Strategy, KPI, Balanced Scorecard และ Strategy Map
1