สวดมนต์ฉลองพุทธชยันตี

สวดมนต์ฉลองพุทธชยันตี Free!
Page 2 Page 3
  • 15 หน้า
  • 2.13 MB
  • 6 ส.ค. 2555
  • สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือ สวดมนต์ฉลองพุทธชยันตี ทำดีปลดหนี้กรรม  เล่มนี้ จัดทำเพื่อเป็นคู่มือให้ท่านได้ทำความดีง่ายๆ ถวายเป็นพุทธบูชา โดยภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา ๒ ภาค คือ
     ๑. ภาคสวดมนต์เฉลิมฉลองพุทธชยันตี ประกอบด้วยบทสวดสำคัญๆ คือ พุทธชัยมงคลคาถา คาถาที่พรรณนาถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้า มีอานิสงส์ทำให้ผู้สวดมีชัยชนะเหนือทุกสรรพสิ่ง
    ๒. ภาคปลดเปลื้องหนี้กรรม ประกอบด้วยหลักวิธีการหลบหลีกและยอมรับกรรมอย่างไม่เป็นทุกข์ รวมถึงผลกรรมและวิธีบรรเทากรรม ๔๐ อย่าง ซึ่งจะทำให้ท่านเข้าใจกรรมและแก้กรรมได้อย่างถูกวิธี

นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนในเล่มนี้ ท่านใดสนใจสามารถหาซื้อเล่มสมบูรณ์ได้ผ่านhttp://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=567 รวมหนังสือพระพุทธศาสนาทุกประเภท(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้