พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ

พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ Free!
Page 2 Page 3

"พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ" หนังสือที่พิมพ์แจกในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เนื่องในวันเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี วิสาขบูชาโลก 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • จีรนันท์
    31 Mar 13 21:33
    ดีมากๆค่ะ
1