พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤติการณ์ของโลก

พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤติการณ์ของโลก Free!
Page 2 Page 3

รวมบทความทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ   
เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก วันที่ 4- 6 พฤษภาคม พ.ศ 2552

ภาคที่ ๑ : พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ
ภาคที่ ๒ : พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาการเมือง
ภาคที่ ๓ : พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • yut
    10 Apr 13 14:14
    thank you krub
  • ดร.ยงสยาม สนามพล
    29 Jul 12 23:00
    ถูกใจในแนวคิดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมครับ
1