แก้เคราะห์กรรม ทำได้เอง

แก้เคราะห์กรรม ทำได้เอง Free!
Page 2 Page 3
  • 15 หน้า
  • 3.83 MB
  • 28 ก.ค. 2555
  • สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

“ทำบาปเอง ย่อมเศร้าหมองเอง ไม่ทำบาปเองย่อมบริสุทธิ์เอง ความบริสุทธิ์ หรือเศร้าหมอง เป็นของเฉพาะตน คนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์หาได้ไม่” พระพุทธพจน์ แก้ผลของกรรมชั่วร้าย แม้ไม่ใช่เรื่องง่ายดาย แต่ก็ไม่เหลือวิสัยจนเกินไปนักหากยังมีสำนึกรักดี แล้วมีวิธีไหนที่จะช่วยให้ท่านพ้นเคราะห์กรรมนั้น โปรดอ่านในเล่มนี้ แล้วจะรู้วิธีแก้ด้วยตัวของท่านเอง เรียบเรียงโดย... ไพยนต์ กาสี


 นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนในเล่มนี้ ท่านใดสนใจสามารถหาซื้อเล่มสมบูรณ์ได้ผ่าน http://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=428 แหล่งรวมหนังสือพระพุทธศาสนาทุกประเภท(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้