๘๔ พรรณไม้ ถวายในหลวง

๘๔ พรรณไม้ ถวายในหลวง Free!
Page 2 Page 3
 • 111 หน้า
 • 8.60 MB
 • 22 ก.ค. 2555
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

     หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาว่าด้วยการให้ความรู้ในเรื่องพรรณไม้ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการฟื้นฟูป่า โดยเน้นไปที่พรรณไม้สำคัญประเภทไม้ถิ่นเดียวและหายาก ซึ่งเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตและสังคมไทยรวม 84 ชนิด อันเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระชนมายุครบ 7 รอบ หนังสือเล่มนี้จึงนับเป็นหนังสือที่มีคุณค่า ที่นอกจากจะรวบรวมพรรณไม้ต้นสำคัญที่หายากได้ถึง 84 ชนิดแล้ว ยังเน้นการปลูกฝังจิตสำนึก ความรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ต้นน้ำลำธารและอนุรักษ์ดิน อันเป็นสมบัติของชาติที่ “ในหลวง” ทรงเน้นย้ำให้คนไทยทุกคนพึงรักษาไว้เสมอมา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • khomson Cherdsungnoen
  21 Feb 14 07:14
  ขอบคุณที่แบ่งปันสิ่งที่เป็นสิริมงคล และเป็นสิ่งที่คนไทยควรรู้ครับ ขอบคุณมาก
 • Polzx Warrez
  16 Jun 13 00:49
  สุดยอดครับ
 • Jaew Waew
  14 Jun 13 09:26
  ให้ความรู้มากมายค่ะ
 • Mayuree
  13 Apr 13 08:07
  ให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ดีมาก ภาพก็สวย
 • prapa malakul
  25 Nov 12 08:09
  thank ka
1 2