พ้นเคราะห์เพราะพุทธมนต์

พ้นเคราะห์เพราะพุทธมนต์ Free!
Page 2 Page 3
  • 15 หน้า
  • 1.77 MB
  • 21 ก.ค. 2555
  • สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือ พ้นเคราะห์ เพราะพุทธมนต์ เล่มนี้ ได้อธิบายถึงวิธีการสวดมนต์ อานิสงส์ของการสวดมนต์ พร้อมทั้งแนะนำวิธีประยุกต์ใช้ สารธรรมที่แฝงอยู่ในบทสวดแต่ละบทกำกับไว้ เพื่อให้ผู้สวดมีความสะดวกความเข้าใจในการสวดมนต์ จึงเหมาะสำหรับมีไว้ประจำตัว ประจำบ้าน สามารถหยิบฉวยมาสวดได้ในทุกสถานการณ์


นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนในเล่มนี้ ท่านใดสนใจสามารถหาซื้อเล่มสมบูรณ์ได้ผ่าน http://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=383 แหล่งรวมหนังสือพระพุทธศาสนาทุกประเภท(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้