พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร?

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร?
Page 2 Page 3

หนังสือพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร? เป็นฉบับแปลสองภาษา คือ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  เป็นหนังสือที่ทุกคนควรมีเป็นคู่มือ
เพื่อให้รู้ถึงแนวคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ชาย
    18 Jun 13 19:33
    ดีจัง
  • วาดสนา แก้ววัไล
    2 Feb 13 16:16
    ให้ความรุ้สืกดีมาก
1